Szkola Gl�wna Sluzby Pozarniczej
ul. Slowackiego 52/54 01-629 Warszawa
tel/fax. 022-56-17-729, e-mail: biurokarier@sgsp.edu.pl

Strona główna

» Wolontariat » Wolontariat SGSP

Wolontariat SGSP

 

Wolontariat w SGSP

 

        W Szkole Głównej Służby Pożarniczej od kilku lat zatrudniani są wolontariusze - studenci z WIBP oraz WIBC, zarówno cywilni, jak i mundurowi. Wolontariat w różnych komórkach SGSP cieszy się także zainteresowaniem osób nie związanych z Uczelnią.


         Miejscem, które pełni w SGSP funkcję centrum wolontariatu jest Biuro Karier, które wykazuje dużą dbałość o szerzenie idei wolontariatu wśród studentów, absolwentów, a także pracowników SGSP. W 2005 roku z rąk Burmistrza Gminy Żoliborz otrzymało ono dyplom i podziękowanie za działalność na rzecz mieszkańców Gminy. W Biurze Karier gromadzone są m.in. informacje na temat ofert pracy dla wolontariuszy (również spoza SGSP, np. w instytucjach pożytku publicznego takich jak fundacje, czy stowarzyszenia), a także znajduje się baza danych osób deklarujących chęć pracy w charakterze wolontariusza. Każdy zainteresowany otrzyma tam informacje na tematy związane z problematyką wolontariatu, a także ulotki informacyjne oraz wiele innych przydatnych publikacji.

         Wolontariusze w SGSP zatrudniani są w oparciu o porozumienie o współpracy, które określa m.in. zadania, obowiązki i czas trwania wolontariatu. Porozumienie podpisuje Wolontariusz i Komendant – Rektor SGSP. Po zakończeniu wolontariatu, na życzenie zainteresowanego studenta, czy absolwenta wystawiane jest zaświadczenie, które jest potwierdzeniem wykonywania pracy w charakterze wolontariusza na rzecz SGSP.

         Wśród Komórek, które współpracują z wolontariuszami są m.in.: Dział Administracji, Dział Współpracy z Zagranicą, Dział Organizacji Studiów, Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego, Dziekanaty WIBC i WIBP, Rektorat, Zakład Monitorowania Bezpieczeństwa, Służba BHP i oczywiście Biuro Karier. W sumie co roku pracuje w Szkole około 30 osób.

         Biuro Karier, jako nieformalne centrum wolontariatu SGSP nawiązało współpracę z wieloma organizacjami i instytucjami, oferującymi pracę dla wolontariuszy. Wśród nich można wymienić: Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Żoliborz, Warszawskie Hospicjum Społeczne, Żoliborską Fundację Charytatywną, Polski Związek Niewidomych - Koło Żoliborskie. W ramach tej współpracy studenci i absolwenci SGSP pracują m.in. z dziećmi, które nie radzą sobie z nauką (np. w domach, w świetlicach, pomagają im w lekcjach), z osobami dorosłymi, niepełnosprawnymi ruchowo (pomagają im w poruszaniu się po mieście. jako organizatorzy spotkań, imprez (obsługa gości, pomoc w dotarciu na daną imprezę przez osoby niepełnosprawne) jako nauczyciele (np. prowadzą zajęcia z podstaw informatyki w Klubie Seniora na Żoliborzu).

         Biuro Karier pośredniczy w dotarciu przez ww. instytucje do odpowiednich osób - studentów SGSP m.in. organizując spotkania dla studentów - przyszłych wolontariuszy z przedstawicielami różnych instytucji pożytku publicznego, przeprowadzając akcje informacyjne: rozwieszając plakaty, czy rozpowszechniając ulotki, przesyłając ważne informacje drogą elektroniczną. Studenci i absolwenci SGSP zawsze gotowi do niesienia pomocy potrzebującym, chętnie współpracują także z instytucjami pożytku publicznego w szczególności z terenu Żoliborza.

          Od kilku lat grupa studentów realizuje swój własny projekt pt. „PSP Potrafię Szybko Pomóc”, którego zadaniem jest rozpowszechnianie idei bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej - w domu, w drodze do szkoły, na wakacjach. Realizacja projektu ma na celu kształtowanie świadomości społecznej dotyczącej znaczenia i wielkości otaczających nas zagrożeń, a także inspirowanie działań i kształtowanie postaw na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa obywateli, ochrony ich życia, zdrowia, mienia i środowiska. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Jego realizacja pozwala uczniom zdobyć wiedzę dotyczącą zagrożeń, jakie niesie życie codzienne oraz przygotuje ich do rozpoznawania niebezpiecznych sytuacji i skutecznego radzenia sobie z nimi. Realizatorzy projektu przeprowadzają zajęcia w szkołach, przy pomocy i współpracy z urzędami administracji publicznej, Policji oraz PSP. Więcej informacji na stronie www.kolo-ratunkowe.webpark.pl

            Zaangażowanie w szerzenie idei wolontariatu przez SGSP za pośrednictwem Biura Karier zostało docenione nie tylko przez Burmistrza Gminy Żoliborz, ale również inne instytucje, które zapraszają pracowników Biura Karier na spotkania organizowane dla przedstawicieli instytucji pożytku publicznego. My zaś w rewanżu w minionym roku akademickim zorganizowaliśmy spotkanie przedstawicieli wspomnianych instytucji ze studentami.

            Mimo, iż propagowanie idei wolontariatu wśród studentów, absolwentów i pracowników SGSP przynosi wymierne rezultaty, stawiamy sobie coraz większe wyzwania, np. stworzenie przy Biurze Karier SGSP Lokalnego Punktu Informacyjnego Wolontariatu Studenckiego. Aktualnie utworzona jest procedura rejestrowania porozumień (umów) o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych w Rejestrze Umów Wolontarystycznych - RUW, dzięki któremu możliwa jest koordynacja współpracy wolontariuszy z różnymi Komórkami Organizacyjnymi SGSP, a także prowadzenie odpowiednich statystyk. W Biurze Karier dostępne są wszelkie materiały dotyczące wolontariatu oraz wzory porozumień. Zapraszamy do współpracy!

 

 

Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych

 

Zarządzenie nr 5/17 Rektora - Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia rejestru porozumień o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz określenia zasad rejestracji porozumień 

Szukaj pracy szukaj pracy | przegladaj CV

projekt i wykonanie: OPTeam S.A.