Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54 01-629 Warszawa
tel/fax. 022-56-17-729, e-mail: biurokarier@sgsp.edu.pl

Strona główna

» Praktyki

Praktyki

               Jeśli chcemy uniknąć problemów ze znalezieniem pracy, pierwsze zawodowe doświadczenia warto zdobywać już w czasie studiów. Gdy pracodawca ma bowiem do wyboru młodego pracownika z doświadczeniem i kandydata bez praktyki, z pewnością wybierze tego pierwszego. Zawodowe doświadczenie można zdobyć za pośrednictwem uczelni, która zawiera umowy z poszczególnymi firmami. Dzienni studenci cywilni obu wydziałów mają możliwość odbycia obowiązkowych praktyk zawodowych w ramach porozumień zawartych między SGSP, a konkretnymi instytucjami. Istnieje również możliwość odbycia nieobowiązkowych praktyk zawodowych, które student może podjąć po samodzielnym wcześniejszym uzgodnieniu z daną firmą/instytucją. Także same firmy, zazwyczaj wczesną wiosną, ogłaszają nabór na praktyki na uczelniach w prasie oraz na swoich stronach internetowych. Praktyki w międzynarodowych organizacjach tj. ONZ, instytucje Unii Europejskiej, trzeba załatwić sobie samodzielnie. Samemu też trzeba opłacić wszelkie koszty z nimi związane.

 

Najczęściej zadawane pytania

 

Gdzie można szukać miejsca do odbycia praktyk, jeśli jest się studentem Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego lub Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego?

 

Studenci obydwu wydziałów naszej Uczelni mogą odbywać praktyki zawodowe zarówno w instytucjach administracji publicznej jak również w przedsiębiorstwach, w których istnieją komórki zajmujące się szeroko rozumianym bezpieczeństwem.
Dla przykładu, miejscami praktyk dla słuchaczy WIBP mogą być: komendy powiatowe, wojewódzka oraz główna PSP, firmy zajmujące się projektowaniem i/lub wykonawstwem systemów zabezpieczeń ppoż., zakłady przemysłowe (rafinerie, petrochemie, zakłady chemiczne, itp.), w których występuje duże zagrożenie pożarowe.
Słuchacze WIBC mogą odbywać praktyki w wydziałach zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich, w powiatowych i miejskich inspektoratach OC lub ich odpowiednikach, w inspektoratach ochrony środowiska, w Departamencie Bezpieczeństwa Powszechnego MSWiA, biurach spraw obronnych poszczególnych ministerstw, w zakładach przemysłowe (np. rafinerie, petrochemie, zakłady chemiczne), itp.

 

Czy SGSP pomoże osobie, której nie uda się znaleźć potencjalnego miejsca praktyk?

Jeżeli student nie znajdzie miejsca, w którym by chciał i mógł odbyć praktykę, wówczas uzyska pomoc z Uczelni. Jednak praktyk najlepiej szukać samodzielnie, z uwzględnieniem planów dotyczących przyszłej pracy zawodowej.
Należy również pamiętać, że jeśli student nie znajdzie instytucji, która zostanie zaakceptowana jako miejsce do odbycia praktyki, wówczas zostanie mu ona narzucona przez Uczelnię - niekoniecznie w odpowiadającym mu miejscu.

 

Czy można odbywać praktyki zagraniczne?

Tak, można odbywać również praktyki poza granicami Polski, np. w USA, Ukrainie. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku należy uzyskać akceptację dziekana wydziału.

 

 

Czy studenci studiów dziennych dla osób cywilnych muszą odbyć tylko jedną praktykę zawodową?

Tak. Programy studiów na obydwu wydziałach przewidują tylko jedną obowiązkową praktykę w wymiarze 160 godzin, tj. 20 dni roboczych. Natomiast, biorąc pod uwagę oczekiwania pracodawców - najlepiej aby kandydat do pracy miał 25 lat a jednocześnie 15 lat stażu pracy - warto pomyśleć, już nawet na I roku studiów, o odbyciu dodatkowych praktyk zawodowych.

 

 

 

 

Strony na których można znaleźć informacje o praktykach:

 

www.stazeipraktyki.pl - Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk to pierwsza w Polsce inicjatywa, która ma celu wyznaczanie najwyższych standardów w zakresie realizacji staży i praktyk w firmach. Zamiast kojarzyć się z przysłowiowym parzeniem kawy i kserowaniem dokumentów, staże i praktyki powinny stanowić element edukacji praktycznej będącej efektywnym startem w karierę zawodową młodych ludzi. Aby jednak było to możliwe, muszą one spełniać określone kryteria i posiadać wysoki walor edukacyjny. Właśnie dlatego, osią Programu są Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk, czyli zbiór norm i standardów dotyczących realizacji wysokiej jakości programów staży i praktyk w przedsiębiorstwach.

 

konfrontacje.edu.pl - Fundacja "Fundusz Pomocy Studentom", która stworzyła m.in. "Kodeks dobrych studenckich praktyk".


Zobacz:
Konfrontacje 2013.

 

projekt i wykonanie: OPTeam S.A.